Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi.info tarjoaa ymmärrettävää tietoa hakukone­optimoinnista

Hakukoneoptimointi on markkinoinnin osa-alue, joka tähtää yrityksen, tuotteen tai brändin näkyvyyden vahvistamiseen Internetin hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnista käytetään usein myös termiä SEO, joka tulee englannin kielen sanoista Search Engine Optimization. Suomessa puhutaan usein myös Google optimoinnista, sillä Google on Suomessa suosituin hakukone.

Oikein toteutettu hakukoneoptimointi on pitkällä tähtäimellä yksi kustannustehokkaimmista markkinointikanavista. Väärin toteutettuna tai täysin sivuutettuna hakukoneoptimointi voi tuhota sivustosi hakukonenäkyvyyden.

Suosittuja hakukoneita ovat esimerkiksi Google, Bing, Yahoo ja Baidu.

Hakukoneoptimointi kuuluu oleellisena osana tämän päivän markkinoijan työkalupakkiin

Hakukonenäkyvyys on useimmille toimijoille elintärkeää. Nykyään yli 9/10 verkkokokemuksesta alkaa verkkohausta, ja yli 80% ostotapahtumista alkaa verkossa tehdystä tutkimuksesta.

Hakukoneoptimoinnista mainion markkinointikanavan tekee seuraavat seikat:

  1. Hakukoneoptimoitu sisältö ei nuku, vietä lomia tai pidä pekkaspäiviä
  2. Hyvä hakukonenäkyvyys rakentaa luottamusta brändiä kohtaan
  3. Hakukoneiden kautta sivustolle saapuvat ostavat suuremmalla todennäköisyydellä kuin maksetuista kanavista saadut
  4. Hyvin toteutettu hakukoneoptimointi tuottaa pitkäaikaisia tuloksia
  5. Tavoitat potentiaaliset asiakkaat juuri silloin kun he ovat kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi

Miten hakukone­optimointi toteutetaan

Hakukoneoptimointi jaetaan yleisesti sivun sisällä tapahtuviin toimenpiteisiin (on-page optimointi) ja sivun ulkopuolella tehtäviin toimiin (off-page optimointi).

Uuden sivuston, tai aikaisemmin hakukoneoptimoimattoman sivuston, kohdalla hakukoneoptimointiprojektit aloitetaan pääsääntöisesti hakukoneoptimointi auditoinnilla, josta siirrytään sivuston sisällä tapahtuvaan optimointiin.
Hakukoneoptimointi

Sivuston sisällä tapahtuva optimointi (on-page optimointi)

Sivuston sisällä tapahtuva optimointi sisältää sekä teknisen auditoinnin, että sisällön auditoinnin.

Teknisellä auditoinnilla varmistetaan, että sekä hakukoneet, että käyttäjät kykenevät lukemaan ja ymmärtämään sivun sisällön. Tekninen auditointi keskittyy muun muassa sivuston latausnopeutta parantaviin toimenpiteisiin, meta-tietojen lisäämiseen/päivittämiseen, sivuston arkkitehtuurin ja koodauksen optimointiin sekä rikkinäisten hyperlinkkien paikantamiseen ja korjaamiseen.

Sisällön auditoinnilla varmistetaan, että sivuston sivujen sisältö vastaa niihin hakutermeihin ja avainsanoihin, joita sivuston kohdeyleisöön kuuluvat hakukoneiden käyttäjät käyttävät.

Avainsanat selvitetään avainsanatutkimuksella. Avainsanatutkimukseen löytyy useita työkaluja kuten esimerkiksi Google Adwordsin ilmainen Keyword Planner. Työkalut ilmoittavat syötettyjen hakutermien kuukausittaiset hakuvolyymit sekä kilpailutilanteen.

Uusien sivustojen, ja muiden matalan auktoriteetin sivustojen, tulee noudattaa erityistä huolellisuutta avainsanatutkimuksen tekemisessä. Näiden sivujen tulee pyrkiä löytämään termejä joita useat muut sivustot eivät tavoittele, mutta joita sivuston kohdeyleisö kuitenkin aktiivisesti hakee. Tällaiset avainsanat koostuvat usein itseasiassa useammasta sanasta.

Esimerkiksi Helsingin Malmilla sijaitsevan parturipalveluita tarjoavan yrityksen ei kannata tavoitella avainsanaa ”parturi”, joka on kovasti kilpailtu ja leijonanosa hauista ei etsi itse palvelua vaan sanan määritelmää. Parturiliikkeen kannattaa sen sijaan kokeilla pitkiä avainsanoja kuten ”Parturipalvelut Malmi” tai ”hiustenleikkuu malmi”. Näillä hakulausekkeilla on ”parturi” sanaa vähemmän hakuja, mutta sijoittuminen korkealle hakutuloksissa on huomattavasti helpompaa ja lisäksi näitä avainsanoja käyttävät ovat melko varmasti etsimässä maksullisia parturipalveluita esimerkkiliikkeemme läheisyydestä.

Sivuston ulkopuolella tapahtuva optimointi (off-page optimointi)

Sivuston ulkopuolella tehtävät toimenpiteet (off-page optimointi) ovat hakukonenäkyvyyttäsi parantavia asioita jotka tapahtuvat sinun tai muiden toimesta verkkosivustosi ulkopuolella. Esimerkiksi sivusi jako sosiaalisessa mediassa tai vierasblogin kirjoittaminen kuuluvat näihin toimenpiteisiin. Off-page optimoinnin tarkoituksena on nostaa sivustosi sijoituksia hakutuloksissa parantamalla sivustosi auktoriteettia. Auktoriteetin parantaminen tapahtuu lisäämällä sivullesi osoittavien, laadukkaista ja relevanteista lähteistä saatujen linkkien määrää.

Hakukoneoptimointi ei ole projekti vaan prosessi

Hakukoneoptimointi ei ole kertaluonteinen projekti vaan jatkuva prosessi. Hakukoneoptimoinnilla ei myöskään saavuteta hetkessä. Tästä syystä hakukoneoptimointi ei sovellu pääasialliseksi markkinointitaktiikaksi tapauksissa joissa halutaan:

  • Välittömästi lisää kävijöitä tai myyntiä
  • Varmoja tuloksia alle kuudessa kuukaudessa
  • Pitää sivustolla kaikki ennallaan

Näissäkin skenaarioissa hakukoneoptimointi soveltuu tukemaan muita markkinointikanavia.

Mitkä asiat vaikuttavat hakukonenäkyvyyteeni?

Hakukoneet pyrkivät vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien kirjoittamiin kysymyksiin ja hakutermeihin. Hakukoneiden hämähäkeiksi, crawlereiksi tai boteiksi kutsutut ohjelmat (indeksointirobotit) käyvät läpi ja indeksoivat internetin sisältöä seuraamalla sivulta toiselle johtavia linkkejä. Hakukoneen algoritmi järjestää nämä sivut hakutuloksissa ottaen huomioon esimerkiksi sivuston auktoriteetin, kielen, mobiiliyhteensopivuuden, sekä tietenkin itse hakutermien ja näiden synonyymien vastaavuuden sivun sisältöön.
Kolme tärkeintä hakusijoituksiin vaikuttavaa tekijää ovat:

Relevanssi – Vastaako sivuston sisältö hakijan termeihin ja esitettyyn kysymykseen

Laatu – Onko sivuston antama vastaus laadukas

Nopeus – Latautuuko sivu nopeasti

Onnistunut hakukoneoptimointi perustuu ajan tasalla olevaan laadukkaaseen sisältöön joka on ymmärrettävissä niin hakuboteille kuin ihmiskävijöillekin, ja tähän sisältöön osoittavilla linkeillä auktoritaarisista sivun aihepiiriin soveltuvista lähteistä.


Testaa sivustosi tässä, saat tulokset heti!


Oppaita hakukone­optimointiin:

Hakukoneoptimointi opas (suomenkielinen) – SEOSEON

Beginner’s Guide to Search Engine Optimization – MOZ

Advanced Guide To SEO – Quick Sprout

Hakukoneoptimoinnin aloitusopas – Google

Guide To SEO – Search Engine Land

Suomalaisia hakukoneoptimointiin erikoistuneita digitoimistoja:

SEOSEON (Suomalaisomisteinen, SEO ja SEM palvelut kaikkiin pohjoismaihin)